Vergoeding en eigen risico

De specialistische zorg van De Leefstijlinternist valt onder de verzekerde basiszorg. Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Zonder deze verwijzing kan geen verzekerde zorg worden verleend en kan het zijn dat u de rekening zelf moet betalen. De Leefstijlinternist heeft geen contracten met zorgverzekeraars, maar u heeft wel recht op vergoeding van uw zorgverzekeraar. U betaalt daarom geen extra kosten, ongeacht of u een restitutie- of een naturapolis heeft. Het onverzekerde deel neemt de Leefstijlinternist op zich, vanuit de wens om servicegerichte & laagdrempelige zorg op maat te kunnen bieden. Voor beide soorten polissen geldt uiteraard nog steeds uw eigen risico – als u dit gedurende het kalenderjaar nog niet heeft verbruikt.

Eigen risico
Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaalt en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Voor 2022 is dit verplichte eigen risico ongewijzigd en vastgesteld op
€ 385,-. Als u naast het verplichte eigen risico hebt gekozen voor extra eigen risico, zult u het vrijwillig eigen risico zelf moeten betalen alvorens u een vergoeding krijgt.

Wat is een DBC?
De geleverde zorg wordt gefinancierd en vergoed via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs en een code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.