Vergoeding en eigen risico

De Leefstijlinternist biedt medisch specialistische zorg. Dit wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor vergoeding heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

De Leefstijlinternist heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Ondanks dat de Leefstijlinternist aan alle kwaliteitseisen voldoet is het voor kleine zorgaanbieders in de praktijk helaas moeilijk om met de zorgverzekeraars contracten af te sluiten.

Toch wordt de zorg bij de Leefstijlinternist vergoed vanuit het basispakket. Dat komt omdat we in Nederland recht hebben op vrije artsenkeuze.

Afhankelijk van uw polis vergoedt uw zorgverzekeraar 65-100% van de zorgkosten van zorgaanbieders die geen contract met hen hebben afgesloten. Het percentage van de zorgkosten dat niet wordt vergoed neemt de Leefstijlinternist voor zijn rekening. U krijgt dan korting op de nota.

U dient wél altijd rekening te houden met aanspraak op het eigen risico dat u heeft afgesloten.

Het eigen risico wordt elk jaar vastgesteld door de overheid en daarover mag geen korting worden gegeven.

Eigen risico
Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaalt en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen, voordat u een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Voor 2024 is dit verplichte eigen risico ongewijzigd en vastgesteld op
€ 385,-. Als u naast het verplichte eigen risico hebt gekozen voor extra eigen risico, zult u het vrijwillig eigen risico zelf moeten betalen alvorens u een vergoeding krijgt.

Wat is een DBC?
De geleverde zorg wordt gefinancierd en vergoed via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs en een code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.