Klachtenregeling De Leefstijlinternist

Een klacht is een kans op verbetering van de zorg

Als professional hecht ik veel waarde aan uw ervaring en streef naar het verlenen van goede zorg, door deskundig en patiëntgericht te werken. Desondanks kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt. Door uw klacht bespreekbaar te maken en serieus te nemen kan de zorgverlening in de toekomst worden verbeterd. Daarom hecht ik veel waarde aan feedback in elke vorm. Daarmee biedt u mij de kans om uitleg te geven en naar een oplossing te zoeken. Ik sta open voor uw vragen en opmerkingen. Dit gebruik ik dan om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren.  

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@deleefstijlinternist.nl. Om u goed van dienst te zijn, vraag ik u om zo duidelijk mogelijk te melden waar de klacht over gaat. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Zo’n gesprek leidt meestal het snelst tot een oplossing. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht is iets niet voldoende aan u uitgelegd. Op die manier kan een eventueel misverstand uit de wereld worden geholpen en naar een oplossing worden gezocht.

Lukt het niet de klacht samen met u naar tevredenheid op te lossen​? Dan kunt u uw klacht over de geleverde zorg bij Klachtenportaal Zorg indienen. De Leefstijlinternist is hierbij aangesloten. Uw klacht wordt dan afgehandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de klachtenregeling, neemt u dan contact op met:

De Leefstijlinternist
Frans Halsstraat 49

1816 CM Alkmaar

e-mail: info@deleefstijlinternist.nl
tel.: 072-3033403